ToimintaLapin Sotaveteraanipiirin tarkoituksena on valvoa ja edistää toimialueellaan Suomen sotien 1939 – 1945
 • veteraanien yhteiskunnallisia etuja
 • toimia erityisesti veteraanien ja heidän puolisoiden ja leskien toimeentuloturvan ja sosiaalisen huollon kehittämiseksi, asunto-olojen parantamiseksi ja kuntoutuksen edistämiseksi
 • edistää veteraaniperinteen keruuta, tallentamista ja ylläpitämistä
 • ylläpitää veteraanien keskuudessa yhteenkuuluvuutta ja isänmaallista henkeä
Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri toimialueellaan
 • toimii jäsenyhdistyksiä ja liittoa yhdistävänä yhteisönä
 • tukee, kehittää ja ohjaa jäsenyhdistysten toimintaa ja yhteistyötä sekä yhteistoimin jäsenyhdistysten kanssa
 • seuraa sotaveteraanien ja heidän puolisoiden ja leskien elinoloja, tekee aloitteita ja ryhtyy toimiin heidän elinolojensa turvaamiseksi ja kehittämiseksi sekä edistää toimeentuloturvaa, kuntoutusta, kuntoliikuntaa, virkistystoimintaa, terveydenhuoltoa, asumisoloja, kotipalveluiden saamista, tarpeellisten maksuhelpotusten, tukitoimien ja muiden erityisetujen saamista erityisesti rintamaveteraaneille ja heidän puolisoilleen ja leskilleen
 • edistää hengellistä toimintaa
 • pyrkii saamaan kansalaisia sekä yhteisöjä ja säätiöitä tukemaan sotaveteraanienhuoltoa ja sotaveteraaniyhteisöjen toimintaa
 • harjoittaa neuvonta- ja tiedotustoimintaa
 • on yhteistoiminnassa piirin tarkoitusperiä edistävien julkisten ja yksityisten yhteisöjenja säätiöiden sekä viranomaisten kanssa.

Toimintakertomus 2019                                                                    Toimintasuunnitelma 2020