Veteraanivastuu


Sotiemme Veteraanit -varainhankinta, veteraanijärjestöjen yhteiskeräys, käynnistyi vuonna 2006. Sotiemme Veteraanit -varainhankinnassa ovat mukana kaikki kolme veteraanijärjestöä: Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto ja Rintamaveteraaniliitto sekä sotaleskiä edustava Kaatuneitten Omaisten Liitto. Varainhankintaa hallinnoi Veteraanivastuu ry.

Veteraanijärjestöt yhdistivät varainhankintansa vuonna 2006, Sotainvalidien Veljesliitto tuli mukaan yhteiseen varainhankintaan vuonna 2007. Alusta asti keräyksessä mukana ollut Rintamanaisten Liitto lopetti toimintansa maaliskuussa 2013 ja sen osalta viimeinen keräysvuosi oli vuosi 2012.

Sotiemme Veteraanit -varainhankinnan tuottoa ovat oikeutetut hakemaan ja hakemusten perusteella saamaan kaikki Suomen veteraanimiehet ja -naiset, joilla on rintamasotilas- tai -palvelustunnus. Liittoihin kuulumattomien keräystuottoa koskevat hakemukset toimitetaan suoraan Veteraanivastuu ry:lle ja ne käsitellään Veteraanivastuu ry:n hallituksen kokouksessa.

Lapin alueella keräyspäällikkönä toimii Martti Koskela, puh. 040 512 6070, sp: marttij.koskela(a)gmail.com

Siirry Veteraanivastuun sivuille.